EUCOLD – Klimatyzacja przemysłowa

EUCOLD to skuteczne urządzenie schładzające powietrze metodą wyparną. Urządzenia przeznaczone są do stosowania w obiektach takich jak: zakłady produkcyjne, magazyny, hale sportowe, obiekty handlowe, budynki gospodarstw rolnych i innych, w których chłodzenie jest niezbędne dla poprawienia komfortu bytowego.

OPIS PRODUKTU:

Klimatyzatory wyparne są idealnym rozwiązaniem przeznaczonym do chłodzenia pomieszczeń przemysłowych, wielko-kubaturowych i średnio-kubaturowych. System EUCOLD gwarantuje optymalne schłodzenie całej powierzchni lub wybranych stref zapewniając doskonały komfort w klimatyzowanym pomieszczeniu. Urządzenia EUCOLD z wymianą powietrza od 2000 m3/h do 30.000 m3/h posiadają nieograniczone możliwości zastosowania niemalże każdym systemie wentylacyjnym. System klimatyzacji wyparnej EUCOLD sterowany jest za pomocą wielofunkcyjnego sterownika z 10 stopniową regulacją ilości powietrza nawiewnego do pomieszczeń lub inwertera. Z pozycji sterownika w dowolnym momencie możemy wyeliminować chłodzenie uruchamiając funkcję wentylacji pomieszczenia. Profesjonalnie dobrany system klimatyzacji wyparnej praktycznie całkowicie eliminuje drogie i rozbudowane instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze w obiektach o różnym przeznaczeniu.  EUCOLD jest lekkim urządzeniem, który możemy zainstalować na dachu lub ścianie budynku. Szerokie zastosowanie urządzeń EUCOLD dotyczy nie tylko nowobudowanych obiektów, ale bez problemów można zainstalować jednostki na obiektach istniejących. Klimatyzatory wyparne EUCOLD nie są szkodliwe dla środowiska, ponieważ wytwarzany chłód pochodzi z odparowania wody w sposób naturalny. W układzie klimatyzacyjno- wentylacyjnym nie  zachodzi potrzeba wykorzystywania gazów chłodniczych np. FREONU. Zastosowanie urządzeń chłodniczych EUCOLD redukuje nakłady inwestycyjne o 70 % a eksploatacyjne (zużycie energii elektrycznej) o 80 % w porównaniu do układów klimatyzacyjnych z czynnikiem freonowym. Jedynym urządzeniem generującym zużycie energii jest wentylator 1,1- 3 kW. Zaletą systemu są wymiary i waga instalacji oraz znacznie zredukowane są koszty obsługi i konserwacji.

Klimatyzacja wyparna nie zawiera gazów chłodniczych, dlatego nie podlega obowiązkowej kontroli ewidencji wynikającej z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). Kontrola zawartości czynnika jest odpłatna i musi być prowadzona przez podmioty do tego uprawnione.

 

DANE TECHNICZNE

Model EURFC 7500 mobil EURFC 5500 mobil
Obsługiwana powierzchnia 250 m2 150 m2
Wydajność 7500 m3/h 5500 m3/h
Zużycie wody 8-10 l/h 6-10 l/h
Wymiary 70x55x135 cm 70x55x92 cm
Waga 80 kg 40 kg
Zasięg działania 12-15 mb 12-15 mb
Zawór spustowy od dołu
Pompa wodna zanurzeniowa
Dane elektryczne 0,35 kW 230 V - jednofazowy
Wentylator promieniowy – średnica 500 mm
Regulacja prędkości elektroniczna
Regulacja kierunku przepływu powietrza pionowa i pozioma
Poziom hałasu < 50 db
Zbiornik wody 20 l

Model Strumień powietrza
[mc/h]
Moc elektryczna wentylatora
[W]
Zasilanie
[V/Hz]
Wymiary
L x W x H mm
Waga
[kg]
RFC 5500 5.500 0,35 230/~50 70 x 55 x 92 40
RFC 7500 7.500 0,35 230/~50 70 x 55 x 135 80
    0,35 230/~50    
    0,35 230/~50    
    0,35 230/~50    
    0,35 230/~50    
    0,35 230/~50    

 

Model EUCOLD HTA 19 EUCOLD HTC 19 EUCOLD HPA 19 EUCOLD HTA 30
Obsługiwana powierzchnia około 250 m2 około 250 m2 około 250 m2 450 m2
Wydajność wentylatora 18000 m3/h 18000 m3/h 18000 m3/h 35000 m3/h
Wydajność nominalna 15.000 m3/h 13500 m3/h 13000 m3/h 30.000 m3/h
Nominalne opory przepływu 190 kPa 163 kPa 190 kPa 366 kPa
Kierunek wylotu powietrza chłodzonego od dołu od dołu boczny od dołu
Zużycie wody 15-20 l/h 15-23 l/h 15-22 l/h 40-60 l/h
Wymiary 1150x1150x950 mm 1150x1150x950 mm 1150x1150x950 mm 1250x1250x 1310 mm
Wymiar kanału dystrybucyjnego na wyjściu 650x650 mm 650x650 mm 650x650 mm 765x765 mm
Waga pusty/pełny 80/110kg 87/117 kg 80/110 kg 125/180 kg
Wysokość montażu kanłów dystrybucyjnych lub dyfuzora max 6 m max 6 m max 6 m max 6 m
Zawór spustowy od dołu od dołu
Pompa wodna zanurzeniowa zanurzeniowa
Dane elektryczne 230 V /50Hz 230 V /50Hz 230 V /50Hz 380 V /50Hz
Prąd 5,6 A 6,5 A 5,6 A 7,1 A
Zużycie energii 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 3 kW
Wentylator                          osiowy                                         odśrodkowy                        osiowy                                                     osiowy
Prędkość wentylatora inwerter/10 stopni prędkońci             inwerter/10 stopni prędkońci inwerter/10 stopni prędkońci                               inverter 
Poziom hałasu (maksymalny) < 66 db                < 66 db < 66 db < 70 db
Pojemność zbiornika wody 30 l 30 l 30 l 55 l
Filtr ozonowy tak tak tak tak

 

Budowa klimatyzatora EUCOLD:

 • lekka obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS
 • wysokiej jakości wentylator
 • wytrzymała monolityczna konstrukcja
 • system nawadniający i cyrkulacyjny
 • system samoczyszczący i opróżniający
 • wielofunkcyjny system sterujący
 • termostat
 • regulator wilgotności
 • wypełnienie z wkładów celulozowych w postaci plastra miodu o grubości 100mm

eucold1

 

ZASADA DZIALANIA

Zasada działania Systemu EUCOLD oparta jest na naturalnych prawach fizyki bez udziału szkodliwych czynników chłodniczych. Chłodzenie odbywa się z udziałem wody, odpowiednio dobranego wentylatora oraz specjalnie wykonanego celulozowego wnętrza o strukturze plastra miodu. Urządzenia EUCOLD to ECOnomiczna i ECOlogiczna klimatyzacja wyparna charakteryzująca się niskim zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Zaletą systemu jest jego prosta budowa przynosząca w perspektywie ekonomicznej i technicznej wiele korzyści:

 • niewielkie nakłady inwestycyjne w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją – brak konieczności stosowania drogich kanałów i przewodów wentylacyjnych,
 • niskie koszty montażu – ok. 50% kosztów tradycyjnych systemów,
 • możliwość chłodzenia wybranej strefy wydzielonej z większych powierzchni,
 • wysoka wydajność z 1 kW mocy możemy schłodzić ok. 1000m3 a w przypadku klimatyzacji tradycyjnej nie więcej niż 80m3,
 • system bezobsługowy nie wymagający częstych i drogich przeglądów.
 • nie zachodzi obowiązek wykonywania uciążliwych i drogich prób szczelności instalacji freonowej, ponieważ czynnikiem chłodniczym jest woda.
 • bezawaryjność,
 • bardzo Niskie Koszty Zużycia Energii – ok. 10% wartości kosztów tradycyjnej klimatyzacji,
 • natychmiastowy i naturalny efekt chłodzenia,
 • zdecydowana poprawa warunków pracy
 • całkowita eliminacja zagrożenia bakteriami Legionella,
 • system w pełni ekologiczny wolny od jakichkolwiek produktów szkodliwych dla środowiska naturalnego.
 • system poprawiający warunki pracy zgodnie z instrukcją BHP a tym samym zmniejszający zachorowalność pracowników,
 • system odpowiedni dla wszelkiego rodzaju hodowli, stajni i innych farm zwierząt


Działanie opiera się na trzech kluczowych zasadach:

 1. Systemu do zasysania gorącego powietrza z zewnątrz lub wewnątrz hali.
 2. Struktury plastra miodu z czystej celulozie przez, który przepływa woda hamująca ciepło.
 3. Hydraulicznego system zaopatrzenia świeżej wody oraz awaryjny zbiornik rezerwowy gwarantujący do 3 godzin chłodzenia w razie zaniku wody w sieci.

 

NASI PARTNERZY

mingardii carlieuklima syner aeparibind