PROMIENNKI ELEKTRYCZNE - SYNER

Ogrzewanie na podczerwień to najbardziej ekonomiczny system ogrzewania, który pozwala na natychmiastowe ogrzanie, bez strat ciepła.

OPIS SYSTEMU

Dostarczenie ciepła do obiektu poprzez emisję fal podczerwieni to najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania. Powoduje natychmiastowe ogrzanie docelowej powierzchni bez zbędnych strat ciepła. Zasada działania ogrzewania promiennikowego polega na przekazywaniu promieniowania podczerwonego z pomocą fal elektomagnetycznych w kierunku obiektu przeznaczonego do ogrzania. Promieniowanie podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale jest wyraźnie odczuwalne przez ciało ludzkie oraz wszelkie przedmioty stojące na jego drodze.

Ogrzewane ciało odbiera temperaturę w sposób naturalny a zjawisko to polega na tym, że energia w postaci fali podczerwonej zamieniana jest na energię cieplną.

W ostatnich latach obserwuje się wysoki wzrost zastosowania ogrzewania promiennikowego w obiektach o zróżnicowanym przeznaczeniu np. w przemyśle, obiektach handlowych, sportowych, kościołach.

Pozytywne nastawienie użytkowników do stosowania ogrzewania promiennikowego, wynika z korzystnej kalkulacji kosztów w porównaniu z konkurencyjnymi systemami konwekcyjnymi.

W perspektywie ekonomicznej i energetycznej oznacza to oszczędność nawet ok. 45 – 50% zużycia energii.

Tradycyjne sposoby ogrzewania wykorzystują zasadę konwekcji ciepła generującą wysokie straty energii, zużycie tlenu oraz zanieczyszczają atmosferę spalinami. Kolejną poważną wadą ogrzewania konwekcyjnego jest duży ruch konwekcyjny powietrza, który zanieczyszcza mikroklimat ogrzewanego obiektu pyłem i kurzem.

ZALETY

 • Ekonomiczny system ogrzewania wybranych stref lub całych powierzchni
 • ZDROWIE Specjalna lampa promieniująca emitująca neutralne promieniowanie typu „B” – na rysunkach poniżej.
  - Bezpieczne dla skóry – promieniowanie typu „B”*
  - Bezpieczne dla oczu – promieniowanie typu „B”**
 • BEZIECZEŃSTWO Ochrona palców i dłoni zapewniona dzięki specjalnej siatce wykonanej estetycznie ze stali
 • ZAKRES Większy zasięg promieniowania
 • WYDAJNOŚĆ Wysoka wydajność w stosunku do poniesionych kosztów eksploatacyjnych systemów konkurencyjnych
 • REZULTAT Natychmiastowe osiągnięcie komfortu cieplnego
 • KOMPAKT Kompaktowa budowa umożliwiająca łatwy montaż w dowolnym miejscu
 • ESTETYKA odpowiedni wygląd dla najbardziej wymagających wnętrz
 • MOBILNOŚĆ Wersja mobilna na statywie
 • WYTRZYMAŁOŚĆ Wykonane stali zabezpieczonej przed korozją lub stali nierdzewnej
 1. BEZPIECZNE DLA OCZU

  Przestrzeganie minimalnej odległości między okiem i promiennikiem jest niezbędne aby zapobiec uszkodzeniu siatkówki o czym mówi norma EN 14255: Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie; Część 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy).

  W przypadku promieniowania podczerwonego "A" używanego przez innych producentów, lampa o mocy 1800 W nie jest szkodliwa dla oka w odległości powyżej 2,70 m.

  W przypadku promieniowania podczerwonego "B" używanego przez firmę Synerprogetti, lampa o mocy 2000 W nie jest szkodliwa dla oka w odległości powyżej 1,40 m. 2. BEZPIECZNE DLA SKÓRY – zdjęcie promieniowanie „A” i „B”

  Promieniowanie "A" wykorzystywane przez konkurencję jest bardziej przenikające w głąb skóry w porównaniu do promieniowania typu "B" stosowanego w promiennikach Syner mierzone przy takiej samej odległości od lampy promieniującej. Lampa promieniująca wykorzystująca promieniowanie "A" działa bardziej drażniąco na skórę, a zatem jest zdecydowanie bardziej uciążliwa i niebezpieczna, tymczasem w przypadku lampy z promieniowaniem "B" można się do niej zbliżyć nawet na odległość 1,40 m bez narażenia skóry na uszkodzenia. W takiej odległości odczuwa się nadal ciepło, które nie działa drażniąco wręcz przypomina naturalne promieniowanie słoneczne.
  W przypadku "A" odległość 1,40 m to dystans, który działa drażniąco na skórę człowieka i jest mniej naturalny.

    3. BEZPIECZEŃSTWO I BHP

  Promienniki Synerprogetti zabezpieczone są stalową siatką, która zapobiega przypadkowemu dotknięciu rozgrzanego urządzenia. Promienniki Syner emitujące promieniowanie "B" osiągają maksymalną temperaturę 600°C, natomiast lampy firm konkurencyjnych wykorzystujące promieniowanie "A" osiągają temperaturę nawet do 1800°C.

  Ta rażąca różnica temperatur sprawia, że lampy konkurencji "parzą". Zewnętrzna temperatura promieniowania lampy Syner zawsze jest bezpieczna. Nasz produkt posiada odpowiednio zaprojektowane szczeliny między lampą i zewnętrzną osłoną oraz kilka otworów wentylacyjnych rozmieszczonych wzdłuż całej obudowy - zamiast cienkiej aluminiowej ścianki stanowiąca obudowę wprowadziliśmy solidną stalową osłonę. 4. WIĘKSZY ZAKRES PROMIENIOWANIA

  Ekran odbijający – reflektor to kolejny element wyróżniający promienniki Syner od promienników konkurencji.

  Przestudiowana i wdrożona nowoczesna geometria reflektora daje większy zakres promieniowania.

  Oddalając się znacznie od promiennika odczuwa się nadal ciepło. Promienniki konkurencji posiadające zawężoną geometrię stożka nie posiadają tej zalety co zostało przedstawione na poniższym rysunki.

 

DANE TECHNICZNE

- TABELKA Z MULTIFOLDERU

MODELE

PROMIENNIKI PODCZERWIENI Z REGULACJĄ KĄTA PADANIA PROMIENIOWANIA

- gotowy do użycia

- przewód zasilający w zestawie

- czujnik w zestawie

- kolorystyka do wyboru

 

MODEL LBL 1000 1000 W - 230 V / MODEL LBL 1300 moc 1300 W - 230 V / MODEL LBL 2000 Moc 2000 W - 230 V / MODEL LBL 2600 Moc 2600 W - 230 V

 

 

 

 

 

 

 

PROMIENNIKI PODCZERWIENI Z REGULACJĄ KĄTA PADANIA PROMIENIOWANIA

- gotowy do użycia

- przewód zasilający w zestawie

- czujnik w zestawie

 

MODEL GOLD 1000 Moc 1000 W - 230 V / MODEL GOLD 1300 Moc 1300 W - 230 V

 

 

 

 

 

 PROMIENNIKI PODCZERWIENI Z REGULACJĄ KATA PROMIENIOWANIA

MODEL ARCH 1000

- gotowy do użycia

- przewód zasilający w zestawie

- czujnik w zestawie

Moc 1000 W - 230 Volt

 

 

 

 

 

PROMIENNIKI PODCZERWIENI MONTAŻ NA KLAMRY

w zestawie:

- szybkozłącze

- przewód zasilający

- gotowy do użycia

- kolorystyka do wyboru

 

Model LC 1000 Moc 1000 W - 230 V / Model LC 1300 moc 1300 W - 230 V

 

 

 

 

PROMIENNIKI PODCZERWIENI PODWIESZANE

w zestawie:

- szybkozłącze

- przewód zasilający

- łańcuch

- kolorystyka do wyboru

 

MODEL LCA 1000 1000 W - 230 V / MODEL LCA 1300 moc 1300 W - 230 V / MODEL LCA 2000 Moc 2000 W - 230 V / MODEL LCA 2600  Moc 2600 W - 230 V

 

 

 

PANEL PROMIENNIKOWY NA KOŁACH

w zestawie:

- podstawa samojezdna na kołach

- samoregulacja

- przełączanie indywidualne

- słup teleskopowy

 

MODEL PA 2000 2x1000 W Moc - 230 V / MODEL PA 3000 3X1000 moc W - 230 V

 

 

 

 

 

 

PROMIENNIKI NA PLATFORMIE STAŁEJ

- łatwe do przenoszenia

- dowolna orientacja

- regulacją wysokości

- kolorystyka: czarna lub biała

 

MODEL LPC 1000 z 1 lampą 1000 W - 230 V / MODEL LPC 1300 z 1 lampą moc 1300 W - 230 V / MODEL LPC 2000 z 2-oma lampami 2x1000 W Moc - 230 V

 

 

 

 

 

 

 

RYS 8

WERSJA DO PODWIESZENIA

SUPERFICIE- POWIERZCHNIA

RYS 9

WERSJA NAŚCIENNA

SUPERFICIE - POWIERZCHNIA

ZDJĘCIA Z FOLDERU WŁOSKIEGO DO KAŻDEGO TYPU

 

NASI PARTNERZY

mingardii carlieuklima syner aeparibind