tel: 604 547 799 | e-mail: biuro@womasystemy.pl

Eucold – Ewaporacyjna Klimatyzacja Przemysłowa

KLIMATYZACJA ADIABATYCZNA EUCOLD 

Klimatyzatory adiabatyczne EUCOLD to skuteczne urządzenia schładzające powietrze metodą wyparną(adiabatyczną/ewaporacyjną). Urządzenia przeznaczone są do chłodzenia takich obiektów jak: zakłady produkcyjne, magazyny, hale sportowe, obiekty handlowe, budynki gospodarstw rolnych, budynkach chowu zwierząt - wszędzie tam, gdzie chłodzenie jest niezbędne dla poprawienia komfortu funkcjonowania człowieka, ale i zwierząt.

 

OPIS SYSTEMU KLIMATYZACJI EWAPORACYJNEJ EUCOLD:

Klimatyzatory adiabatyczne są idealnym rozwiązaniem przeznaczonym do chłodzenia pomieszczeń przemysłowych, wielko-kubaturowych i średnio-kubaturowych. System EUCOLD gwarantuje optymalne schłodzenie całej powierzchni lub wybranych stref zapewniając doskonały komfort w klimatyzowanym pomieszczeniu. Urządzenia EUCOLD z wymianą powietrza od 2000 m3/h do 30.000 m3/h posiadają nieograniczone możliwości zastosowania niemalże każdym systemie wentylacyjnym. System klimatyzacji wyparnej EUCOLD sterowany jest za pomocą wielofunkcyjnego sterownika z 10 stopniową regulacją ilości powietrza nawiewnego do pomieszczeń lub inwertera. Z pozycji sterownika w dowolnym momencie możemy wyeliminować chłodzenie uruchamiając funkcję wentylacji pomieszczenia. Profesjonalnie dobrany system klimatyzacji wyparnej praktycznie całkowicie eliminuje drogie i rozbudowane instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze w obiektach o różnym przeznaczeniu.  EUCOLD jest lekkim urządzeniem, który możemy zainstalować na dachu lub ścianie budynku. Szerokie zastosowanie urządzeń EUCOLD dotyczy nie tylko nowobudowanych obiektów, ale bez problemów można zainstalować jednostki na obiektach istniejących. Klimatyzatory wyparne EUCOLD nie są szkodliwe dla środowiska, ponieważ wytwarzany chłód pochodzi z odparowania wody w sposób naturalny. W układzie klimatyzacyjno- wentylacyjnym nie  zachodzi potrzeba wykorzystywania gazów chłodniczych np. FREONU. Zastosowanie urządzeń chłodniczych EUCOLD redukuje nakłady inwestycyjne o 70 % a eksploatacyjne (zużycie energii elektrycznej) o 80 % w porównaniu do układów klimatyzacyjnych z czynnikiem freonowym. Jedynym urządzeniem generującym zużycie energii jest wentylator 1,1- 3 kW. Zaletą systemu są wymiary i waga instalacji oraz znacznie zredukowane są koszty obsługi i konserwacji.

Chłodnica ewaporacyjna nie zawiera gazów chłodniczych, dlatego nie podlega obowiązkowej kontroli ewidencji wynikającej z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). Kontrola zawartości czynnika jest odpłatna i musi być prowadzona przez podmioty do tego uprawnione.

 

DANE TECHNICZNE CHŁODNIC ADIABATYCZNYCH EUCOLD

 

Model EUCOLD HTA 19 EUCOLD HTA 30
Obsługiwana powierzchnia** 400 - 550 m2** ok. 1.200 m2**
Obsługiwana powierzchnia* 250 m2* 450 m2*
Zakres modulacji  100% ➝ 5% 100% ➝ 5%
Wydajność wentylatora 19.000 m3/h 30.000 m3/h
Wydajność nominalna (wlot) 13.000 m3/h 28.500 m3/h
Całkowite opory przy 70% przepływu powietrza 110 kPa 210 kPa
Kierunek wylotu powietrza chłodzonego od dołu od dołu
Zużycie wody 15-22 l/h 40-60 l/h
Wymiary 1150x1150x950 mm 1250x1250x 1310 mm
Wymiar kanału dystrybucyjnego na wyjściu 650x650 mm 765x765 mm
Waga pusty/pełny 80/110kg 125/180 kg
Wysokość montażu kanłów dystrybucyjnych lub dyfuzora max 6 m max 6 m
Zawór spustowy od dołu od dołu
Pompa wodna zanurzeniowa zanurzeniowa
Dane elektryczne 230 V /50Hz 380 V /50Hz
Prąd 5,6 A 7,1 A
Zużycie energii 1,1 kW 3,1 kW
Wentylator osiowy                                          osiowy                                                     
Prędkość wentylatora inwerter inverter 
Poziom hałasu (maksymalny) < 66 db                < 70 db
Pojemność zbiornika wody 30 l 55 l
Filtr ozonowy tak tak

 * z dyfuzorem zainstalowanym bezpośrednio nad strefą chłodzenia.

** z systemem kanałów wentylacyjnych z kratkami nawiewnymi 

BUDOWA CHŁODNICY EWAPORACYJNEJ EUCOLD:

 • lekka obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS
 • wysokiej jakości wentylator
 • wytrzymała monolityczna konstrukcja
 • system nawadniający i cyrkulacyjny
 • system samoczyszczący i opróżniający
 • wielofunkcyjny system sterujący
 • termostat
 • regulator wilgotności
 • wypełnienie z wkładów celulozowych w strukturze "plastra miodu" o grubości 100 mm

 

 

ZASADA DZIAŁANIA ADIABATYCZNEJ EWAPORACYJNEJ EUCOLD

Zasada działania Systemu EUCOLD oparta jest na naturalnych prawach fizyki bez udziału szkodliwych czynników chłodniczych. Chłodzenie odbywa się z udziałem wody, odpowiednio dobranego wentylatora oraz specjalnie wykonanego celulozowego wnętrza o strukturze "plastra miodu".

 

 

  

1. Gorące powietrze z zewnątrz

2. Woda

3. Celulozowe panele

4. Wentylator tłoczący chłodne powietrze

5. Dystrybucja świeżego chłodnego powietrza

 

MONTAŻ I INSTALACJA JEDNOSTKI ADIABATYCZNEJ EUCOLD 

 

Jednostkę zewnętrzna EUCOLD można zamontować na dachu lub ścianie dowolnego obiektu na praktycznie każdym etapie np.:

- projektowania nowego obiektu budowlanego,

- podczas realizacji budowy,

- istniejącego obiektu.

Możemy chłodzić całość lub wybrane obszary. Właściwie funkcjonujący system powinien zostać dobrany w oparciu o indywidualne warunki panujące w obiekcie, dlatego żeby system klimatyzowania został wykonany prawidłowo i spełniał swoją funkcję należy go zaprojektować od podstaw.

Działanie chłodnicy adiabatycznej opiera się na trzech kluczowych układach:

 1. Systemu do zasysania gorącego powietrza z zewnątrz lub wewnątrz hali.
 2. Struktura zewnętrzna obudowy wykonana z czystej celulozy, przez którą przepływa woda hamująca ciepło.
 3. Hydraulicznego system zaopatrzenia świeżej wody oraz awaryjny zbiornik rezerwowy gwarantujący do 3 godzin chłodzenia w razie zaniku wody w sieci.

ZALETY KLIMATYZACJI ADIABATYCZNEJ EUCOLD

Urządzenia EUCOLD to ECOnomiczna i ECOlogiczna klimatyzacja wyparna charakteryzująca się niskim zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Zaletą systemu jest jego prosta budowa przynosząca w perspektywie ekonomicznej i technicznej wiele korzyści:

 • niewielkie nakłady inwestycyjne w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją – brak konieczności stosowania drogich kanałów i przewodów wentylacyjnych,
 • niskie koszty montażu – ok. 50% kosztów tradycyjnych systemów,
 • możliwość chłodzenia wybranej strefy wydzielonej z większych powierzchni,
 • wysoka wydajność z 1 kW mocy możemy schłodzić ok. 1000m3 a w przypadku klimatyzacji tradycyjnej nie więcej niż 80m3,
 • system bezobsługowy nie wymagający częstych i drogich przeglądów.
 • nie zachodzi obowiązek wykonywania uciążliwych i drogich prób szczelności instalacji freonowej, ponieważ czynnikiem chłodniczym jest woda.
 • bezawaryjność,
 • bardzo Niskie Koszty Zużycia Energii – ok. 10% wartości kosztów tradycyjnej klimatyzacji,
 • natychmiastowy i naturalny efekt chłodzenia,
 • zdecydowana poprawa warunków pracy
 • całkowita eliminacja zagrożenia bakteriami Legionella,
 • system w pełni ekologiczny wolny od jakichkolwiek produktów szkodliwych dla środowiska naturalnego.
 • system poprawiający warunki pracy zgodnie z instrukcją BHP a tym samym zmniejszający zachorowalność pracowników,
 • system odpowiedni dla wszelkiego rodzaju hodowli, stajni i innych farm zwierząt

Zalety wg. raportu NASA

Naturalna jakość powietrza wytwarzanego przez klimatyzatory EUCOLD zapewnia bardzo dobre warunki komfortu pracowników zatrudnionych w zakładzie. Ta zaleta ma istotne znaczenie dla poprawy wielkości i jakości produkcji. Ponadto znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa i higienę w miejscu pracy jak przedstawiono poniżej jednym z fragmentów raportu NASA.

 

 „Warunki dyskomfortu spowodowane wysoką temperaturą w miejscu pracy są przyczyną tzw. "Stresu od Ciepła ", który zaczyna się już przy temperaturze powyżej 27°C, efektem jest: zmniejszone morale pracowników, spóźnienia i nieobecność w pracy, ograniczenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa, wzrost odsetek urazów, potencjalny uszczerbek na zdrowiu, zmniejszenie wydajności i jakości produkcji. Zjawisko to zostało udowodnione przez naukowców, badaczy i potwierdza, że wysoka temperatura w Środowisku pracy negatywnie wpływa na wyniki i produktywność zakładu. Szczegółowo zostało to przedstawione w pełnym raporcie NASA”

 

Klimatyzacja wyparna w Twoim zakładzie to komfort świeżego i schłodzonego powietrza latem gwarantująca lepszą wydajność ludzi i maszyn. Ponadto w chłodniejsze dni po odłączeniu wody zapewnia dodatkową naturalną wentylację.

 

Wpływ warunków atmosferycznych na efektywność pracy EUCOLD

Temperatura powietrza wprowadzana do budynku jest regulowana zmieniającymi się warunkami powietrza zewnętrznego, zgodnie z poniższą tabelą:

EUCOLD

Zewnętrzna Wilgotność Względna

30%

40%

50%

60%

70%

Temp. Zewn.

Temp. Wew.

Temp. Wew.

Temp. Wew.

Temp. Wew.

Temp. Wew.

30

19,0℃

21,0℃

23,0℃

24,5℃

26,5℃

35

22,5℃

25,0℃

27,5℃

29,5℃

31,0℃

40

26,0℃

29,0℃

31,5℃

33,5℃

36,5℃

Przedstawione w tabeli sprawności uzyskuje się przy użyciu urządzenia EUCOLD z chłodnicą adiabatyczną o wysokiej wydajności nasycania (80%).

 

ZASTOSOWANIE ADIABATYCZNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI EUCOLD

Nowoczesny i ekologiczny system chłodzenia ewaporacyjnego EUCOLD stosowany jest w następujących rodzajach obiektów:

 

 • Zakłady przemysłowe,
 • Lakiernie,
 • Piekarnie
 • Laboratoria,
 • Magazyny,
 • Obiekty komercyjne,
 • Obiekty sportowe,
 • Pawilony ekspozycyjne,
 • Powierzchnie otwarte,
 • Szklarnie,
 • baseny,
 • Lokale użyteczności publicznej,
 • Supermarkety i lokale handlowe,
 

oraz w wielu innych dużych obiektach, gdzie tradycyjny system klimatyzacji generuje wysokie koszty instalacji i zużycia energii.

 

 

Nasi Partnerzy