tel: 604 547 799 | e-mail: biuro@womasystemy.pl

Promienniki Gazowe - Eucerk

EUCERK HE i EUCERK HE JR -  promiennik gazowy z palnikiem modulacyjnym PREMIX.

Modulacyjny system ogrzewania promiennikowego EUCERK HE i EUCERK JR charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i efektywnością działania. Promiennik gazowy tego typu szczególnie zalecany jest do ogrzewania obiektów o dużych i wielkich powierzchniach. Linie promiennikowe EUCERK HE i EUCERK HE JR ze względu na budowę i zasadę działania przeznaczone są do montażu podstropowego, natomiast promiennikowa jednostka grzewcza z palnikiem modulacyjnym jest przystowonana do instalacji na ścianie lub dachu na zewnątrz budynku. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych zalet systemu promienników EUCERK, ponieważ możemy całkowicie wyeliminować prowadzenie instalacji gazu wewnątrz budynku co sprawia, że przebywający tam ludzie oraz majątek firmy jest bezpieczny od zagrożeń związanych z niekontrolowanym wybuchem. Dodatkowym atutem systemu promiennikowego z palnikiem zamontowanym na zewnątrz jest brak detekcji gazu, który wiąże się z poważnym kosztem na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności pracy promienniki gazowe typu EUCERK HE i EUCERK HE - JR zostaŁy wykonane  w sposób modułowy, umożliwiając łatwe tworzenie pasma promiennikowego do 120 mb w różnych konfiguracjach. Moduły promiennikowe wykonano w dwóch podstawowych wariantach: wariant dwururowy (zapewnia emitowanie większej ilości energii cieplnej w jednostce czasu) i wariant jednorurowy z większym obwodem powierzchni grzewczej. Projektując odpowiednią ilośc linii promiennikowych możemy ogrzewać obiekty od około 1500 m2  do obiektów o największych gabarytach. 

 

 

 ZALETY PROMIENNIKÓW GAZOWYCH EUCERK HE I EUCERK HE - JR: 

 • KORZYSTNY DLA ZDROWIA

   -  Pomieszczenia czyste i zdrowe bez jakichkolwiek ruchów powietrza i pyłów. System antyalergiczny.

 • NIEZAWODNOŚĆ

   - Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i urządzeń konserwacja ogranicza się do kontroli i przeglądów wynikających z przepisów prawnych i warunków gwarancyjnych.
 • CICHA PRACA

   - Całkowity brak jakiegokolwiek hałasu generowanego przez instalację.   
 • OSZCZĘDNOŚĆ

   - kontrolowane zużycie paliwa w trakcie użytkowania instalacji
 • KOMFORT CIEPLNY

   - natychmiastowe odczucie ciepła, równomierne rozprowadzenie ciepła,
 • WYTRZYMAŁOŚĆ

   - rury wykonanie z najwyższej jakości stali kaloryzowanej aluminium,
 • ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

  – temperatura odczuwalna jest wyższa od rzeczywistej nawet około 2˚C. Minimalne zużycie energii daje maksymalny efekt cieplny,
 • ELASTYCZNOŚĆ

  - Możliwość ogrzewania wybranej strefy wydzielonej z większych powierzchni lub określonych stanowisk.
 • EKONOMICZNOŚĆ

  – ogrzewamy osoby, maszyny z pominięciem ogromnej masy powietrza wypełniającego obiekt wielkokubaturowy.

DOTATKOWE ZALETY SYSTEMU PROMIENNIKOWEGO EUCERK HE I EUCERK HE - JR

 • PROMIENNIK GAZOWY EUCERK HE i HE Jr posiada płynną modulację pracy palnika w zakresie 100 - 50%  mocy. Dzięki temu znacznie obniżamy koszty eksploatacyjne (zdecydowanie spada zużycie gazu).
 • Niski pobór energii elektrycznej - maksymalny pobór mocy elektrycznej wynosi dla:

PROMIENNIK GAZOWY EUCERK HE  -  2,6 kW

PROMIENNIK GAZOWY EUCERK HE - JR - 1,0 kW

 • W sytuacji zamontowania palników poza budynkiem nie zachodzi konieczność wykonywania drogiej w zakupie i eksploatacji detekcji gazu. (2 x w roku obowiązkowy płatny przegląd systemu detekcji gazu, płatna kalibracja czujników, etc). 
 • Niskie koszty serwisu jednostek zewnętrznych w porównaniu z innymi systemami  
 • Bezkolizyjny serwis -  jednostki zewnętrzne EUCERK wyniesione poza budynek tj. dach lub ściana hali ograniczają wejścia serwisu na czynny zakład. Większość czynności serwisowych realizowanych jest na zewnątrz a w przypadku instalacji na dachu nawet nie zachodzi potrzeba wynajmowania podnośników koszowych. 
 • Modulacyjne palniki PREMIX spełniają najbardziej rygorystyczne normy dot. emisji spalin - znacznie poniżej obowiązujących norm. 

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO EUCERK HE I HE - JR: 

EUCERK to system ogrzewania pasmami promiennikowymi, którego źródłem energii jest gaz ziemny lub płynny. Najważniejszym zadaniem stawianym przed systemem Eucerk jest rozwiązanie problemów związanych z ogrzewaniem różnego rodzaju obiektów. Główną zaletą EUCERK  jest konstrukcja modułowa systemu ułatwiająca montaż, energooszczędność,  efektywność, estetyczne wykonanie. EUCERK to połaczenie kilku ważnych elementów, które składają się na jego wyjątkowość w porównaniu do promienników konkurencyjnych.   

System ogrzewania promiennikowego EUCERK HE i EUCERK HE - JR składa się z:

 1. Gazowy palnik modulacyjny PREMIX o mocach od 50 do 300 kW
 2. Zamknięta komora spalania.
 3. Wentylator obiegowy, którego zadaniem jest wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w zamkniętym układzie rurowym
 4. Estetyczna i kompaktowa obudowa palnika wraz z konstrukcją przygotowaną do montażu ściennego lub na dachu.
 5. Moduły promiennikowe o standardowej długości 3 i 6 m oraz kształtek umozliwiajacych zbudowanie pasa grzewczego.
 6. Zestaw montażowy umożliwiający szybki i łatwy montaż modułów.
 7. Zintegrowany komin odprowadzający spaliny
 8. System sterujący: lokalny, MODBUS , urządzenie z przeglądarką internetową.  
 • RURY PROMIENNIKOWE 

  Produkowane w modułach o długości 3 lub 6 metrów, z podwójną lub pojedynczą rurą o średnicy 300 mm, w całości wykonane ze stali kaloryzowanej aluminiowanej obrabianej w wysokiej temperaturze w celu uzyskania najwyższej efektywności i równomierności promieniowania  na przewidzianej do ogrzewania powierzchni. W produkcji rur promieniujących nie stosuje się szkodliwych farb, a kaloryzacja aluminium jest przeprowadzany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz rur.

 

 • MODUŁY PROMIENNIKOWE PODWÓJNE I POJEDYNCZE 

 

 

 

 • BUDOWA MODUŁU PROMIENNIKOWEGO:

 

      

 

POZ. OPIS
1 Wsporniki montażowe
2 Rama rurowa
3 Izolacja z aluminiową powłoką klejoną klejem nieorganicznym, umieszczona zarówno z boków i na rurach promiennikowych
4 Łańcuch do powieszenia rury emitującej
5 Rura promieniująca poddana obróbce w wysokiej temperaturze "kaloryzacji aluminiowej", gwarantująca większą i jednolitą wydajność promieniowania (połączenie gniazdowe).
6 Reflektor do zwiększenia wydajności promiennikowej (z wyjątkiem modelu 800)
7 Złączka rurowa gwintowana rur promiennikowych (połączenie wtykowe)
8 Otwory do trwałego połączenia modułów  
9 Boczne krawędzie prowadzące
 • RAMA

   do podpierania i zamykania rur o przekroju w przybliżeniu 1200 x 400 mm, wykonana ze spawanej rury o przekroju prostokątnym o wymiarach 50x30x1,5 mm i miara kątowa. 40x40x20 mm wykonane ze stali ocynkowanej.
 • IZOLACJA

   górna i poprzeczna wykonana z ekranowanej wełny mineralnej klejonej klejem nieorganicznym,  przetestowana i certyfikowana jako całkowicie pozbawiona emisji formaldehydu i izocyjanianu metylu. Izolacja oparta jest o profil metalowy wykonany ze stali aluminiowanej, odpowiednio ukształtowany, mający podwójną funkcję utrzymywania izolacji w odległości od rur promieniujących i odbijający ciepło skierowane w dół przez promieniujące rury.
 • KOMPENSATOR 

  między rurami promieniującymi wykonane jest ze stali nierdzewnej z uszczelką pierścieniową przystosowaną do wysokich temperatur roboczych, na wewnętrznym elemencie teleskopowym. (Na przegubie HT uszczelka pierścieniowa odporna na wysokie temperatury umieszczona jest w stalowym połączeniu teleskopowym i bezpiecznie może pracować w pobliżu palnika.) 
 • JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: 

 

POZ. OPIS
1 Rury promienniikowe - zasilanie/powrót
2 Gniazdo wsporników ramy
3 Klapa komory palnika  (model HE-Jr ma tylko jedno skrzydło)
4 Wylot spalin Ø 150 mm złącze żeńskie
5 Komora rozprężna do przeprowadzenia przez ścianę
 • Komora spalania dla jednostki wykonana jest z AISI 309

 • Komora recyrkulacji ze stali AISI 304. 

  Zaprojektowana przez inżynierów CARLIEUKLIMA z uwzględnieniem najbardziej restrykcyjnych norm jakościowych oraz ochrony środowiska. Jej główną zaletą jest maksymalne odzyskiwanie produktów spalania w celu ponownego wykorzystania ich w obwodzie systemu promiennikowego. Działanie to ma na celu zmniejszenie zużycia gazu, zminimalizowania emisji spalin do atmosfery, wypracowanie i zoptymalizowanie takiego procesu spalania gazu, który będzie przstrzegał najbardziej restyrykcyjne normy ochrony środowiska.
 • Wentylator promieniowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316; 

  w klasie wyważenia G 6.3 ISO 1940, bezpośrednio sprzężony z silnikiem oraz z wirnikiem łopatkowym zamontowanym z przodu celem maksymalnego obniżenia hałasu. Został wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316.
 • Silnik 3-fazowy, 

  400 V 50 Hz, 2 biegunowy o stopniu ochrony IP55, umieszczony poza komorą recyrkulacji, po to aby zapewnić niskie temperatury pracy wydłużając w ten sposób żywotność jednostki EUCERK HE. Maksymalna pobierana moc wynosi 1,5 kW i zmienia się w zależności od chwilowej mocy cieplnej. Zmienność mocy zapewnia falownik firmy ABB najnowszej generacji, który jest sterowany bezpośrednio przez dedykowany sterownik lokalny "klimatyczny" zainstalowany w ogrzewanym pomieszczeniu.
 • Panel sterujacy

   zintegrowany z jednostką zewnętrzną , zbudowany jest zgodnie z wymogami technicznymi i bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą EWG 73/23 d. 17/02/1972. Panel elektryczny wykonany jest zgodnie z normami dotyczącymi układów niskonapięciowych. Wewnątrz szafy sterującej urządzenia znajduje się sterownik EUKLIMA PRO-RAD, który działa jako interfejs pomiędzy sterownikami (program własności CARLIEUKLIMA) oraz połączenia elektryczne niezbędne do sterowania urządzeniem, w tym najnowszej generacji falownikiem sterującego pracą wentylatora recyrkulacyjnego. 
 • PALNIK MODULACYJNY PREMIX 

  Modulacyjny palnik produkcji CarliEuklima produkowany zgodnie z najbardziej zaawansowanymi kryteriami ochrony środowiska, gwarantuje bardzo niskie emisje CO i NOx ≤ 50 mg / kWh. Praktycznie pomijalne wartości CO i ekstremalnie niskie wartości NOx uzyskuje się dzięki opatentowanemu i całkowicie nowatorskiemu systemowi spalania dla jednostek cieplnych tego typu, który łączy modulację wszystkich parametrów jednostki cieplnej z wykorzystaniem spalania przy niskiej wartości O2. 
 • Proporcjonalna praca modulacyjna AIR / GAS - wydajność wyższa niż 95%. Palnik CARLIEUKLIMA, został nastawiony do pracy przy ciśnieniu gazu od 25 do 60 mbar, jest zgodny z: EN676; EN292; EN50 081-1; EN50 082-1; Normy EN60 335.
 • System jest zgodny z 2009/142 CE; 2014/30 / CE; 2014/35 / UE; 92/42 CE; 2009/127 / CE."
 • OBUDOWA ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKI EUCERK HE

  Obudowa zabezpiecza jednostkę Eucerk HE przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Wykonana jest z lakierowanego aluminium; zapewnia dopływ powietrza do palnika, posiada systemowe przejście kominowe a ponadto zapewnia możliwość wejścia serwisowego dla serwisanta celem serwisowania jednostki oraz konserwacji.
 • STEROWANIE 

  System sterowania PRO-RAD EUCERK-HE; składa się z menadżera programowalnego typu master oraz ze starownika lokalnego EUKLIMA-LCD. Menadżer został zainstalowany w szafie sterująco - zasilającej  znajdującej się wewnątrz jednostki EUCERK i jest w pełni zintegrowany ze sterownikiem lokalnym EUKLIMA LCD ułatwia to kontrolowanie w pełnym zakresie pracę i działanie systemu EUCERK HE. (program autorski CARLIEUKLIMA). System sterowania może być rozbudowany o dodatkowy moduł MIM MOD-BUS umożliwiający sterowanie i kontrolę urządzenia z każdego miejsca z pozycji komputera i z dowolnej przeglądarki internetowej. ( Sieć ETHERNET LUB WI-FI)

  Najważniejsze parametry pracy wyświetlane na wyświetlaczu sterownika:

  • Wizualizacja stanu pracy EUCERK HE na wyświetlaczu LCD 128 x 64 pixel
  • Rzeczywisty odczyt i zapamiętywanie danych
  • Manualne intuicyjne ustawianie danych i parametrów pracy urządzenia w wybranych językach.
  • Ustawianie daty i godziny
  • Szybkie programowanie dzienne, tygodniowe, wakacyjne
  • Możliwość przeglądania “Historii alarmów”. 10 ostatnich alarmów
  • Możliwość programowania funkcji "KONSERWACJA" - która przypomina o nadchodzącym terminie kolejnej konserwacji
  • Możliwość ustawienie funkcji pomiaru zużycia gazu.
  • Możliwość podłączenia drugiej sony wewnętrznej, oraz zewnętrznej
  • sygnalizacja operacji z danymi procentowymi modulacji
  • standardowe ustawienie przy każdym wyłączeniu funkcji po postwentylacji, w celu oczyszczenia obwodu promiennika
  • możliwość podłączenia do systemu zarządzania obiektem BMS lub do PC za pomocą oprogramowania CARLIEUKLIMA pozwala to na zdalne sterowanie układem promiennikowym oraz wyświetlania sekwencji operacji, parametryzacji, monitorowania i diagnostyki

      

DANE TECHNICZNE DLA WYBRANYCH MODELI PROMIENNIKÓW GAZOWYCH EUCERK HE

I EUCERK HE-JR z palnikiem modulacyjnym PREMIX

 

Dane identyfikacyjne modelu: EUCERK-HE-Jr 60 EUCERK-HE-Jr 60 EUCERK-HE-Jr 120 EUCERK-HE-Jr 120
Typ ogrzewania: promiennikowe promiennikowe promiennikowe promiennikowe
Paliwo Metan  Metan Metan Metan
Paliwo Gazowe Gazowe Gazowe Gazowe
Dane Wartość Wartość Wartość Wartość
Emisje spalin (*)
(NOx ≤ 200 mg/kWh
input)
  [mg/kWhinput]
(GCV)
26 26 26 26
Moc cieplna  
Nominalna moc cieplna Pnom kW 57,2 57,2 114,4 114,4
Minimalna moc cieplna Pmin kW 28,6 28,6 57,2 57,2
Minimalna moc cieplna
(procent nominalnej mocy cieplnej)
... % 50 50 50 50
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne  
Przy nominalnej mocy cieplnej elmax kW 0,500 0,500 0,500 0,500
Przy minimalnej mocy cieplnej elmin kW 0,337 0,337 0,337 0,337
W trybie standby elSB kW 0,010 0,010 0,010 0,010
(*)  Nox  = tlenki azotu

 

Dane identyfikacyjne modelu: EUCERK-HE-Jr 150 EUCERK-HE-Jr 150 EUCERK-HE- 300 EUCERK-HE- 300
Typ ogrzewania: promiennikowe promiennikowe promiennikowe promiennikowe
Paliwo Metan  Metan  Metan  Metan 
Paliwo Gazowe Gazowe Gazowe Gazowe
Dane Wartość Wartość Wartość Wartość
Emisje (*)
(NOx ≤ 200 mg/kWh
input)
  [mg/kWhinput]
(GCV)
19 19 19 19
Moc cieplna  
Nominalna moc cieplna Pnom kW 142,7 142,7 275,8 275,8
Minimalna moc cieplna Pmin kW 77,3 77,3 140,1 140,1
Minimalna moc cieplna
(procent nominalnej mocy cieplnej)
... % 54 54 51 51
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne  
Przy nominalnej mocy cieplnej elmax kW 0,813 0,813 0,813 0,813
Przy minimalnej mocy cieplnej elmin kW 0,485 0,485 0,485 0,485
W trybie standby elSB kW 0,010 0,010 0,010 0,010
(*)  Nox  = tlenki azotu

 

 

Nasi Partnerzy